Tại sao lại chọn chúng tôi ?

WISE TECH

WE ARE NOT SELLING PRODUCT – WE ARE SELLING SOLUTION

  • Lấy Công nghệ - Kỹ thuật làm NỀN TẢNG

  • Lấy quản lý để mưu cầu HIỆU QUẢ

  • Lấy chất lượng để mưu cầu SINH TỒN

  • Lấy uy tín để mưu cầu PHÁT TRIỂN

Tăng tỉ lệ khách hàng nghe máy

Chuyển đổi số di động đẹp làm số hotline, không giới hạn cuộc gọi đồng thời

Sử dụng mọi lúc mọi nơi

Sử dụng ngay cả khi KHÔNG có kết nối Internet/3G/4G/Wifi, sử dụng trên tất cả các dòng điện thoại.

Mobile Sip Trunking

Tích hợp số di động vào tổng đài PBX có sẵn khách hàng

Tiết kiệm chi phí

Không chi phí đầu tư, chi phí vận hành hệ thống, chi phí đầu tư thiết bị điện thoại. Tiết kiệm chi phí gọi ra đến 60%

Không thay đổi hệ thống phần mềm

Tích hợp tổng đài vào các phần mềm sẵn có của doanh nghiệp: CRM, ERP, eCommerce, POS…

Quản lý hiệu quả

Kiểm soát hoạt động CSKH trên tất cả các kênh thoại, SMS, Email, Live Chat, Facebook theo cả 2 chiều inbound và outbound

Sử dụng dễ dàng

Tích hợp tổng đài nội bộ doanh nghiệp. Tương thích với điện thoại di động, IP Phone, SIP Phone, Softphone, PC.

Triển khai nhanh chóng

Triển khai trong vòng 1-2 ngày