Dịch vụ Tư vấn – Thiết kế – Thi công Hạ tầng ICT

Một hạ tầng công nghệ thông tin toàn diện được vận hành trên một hạ tầng mạng ổn định, có hệ thống và tổ chức tốt. Với kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn, chúng tôi tin rằng hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật cho một hệ thống mạng từ đơn giản đến phức tạp nhất.

  • Tư vấn, đề xuất giải pháp thi công hạ tầng mạng với chi phí thấp nhất, tiết kiệm thời gian và hạn chế rủi ro.
  • Thiết lập & hệ thống hóa hạ tầng sao cho đáp ứng nhu cầu và mục tiêu xây dựng các hệ thống CNTT trong giai đoạn hiện tại cũng như sẵn sàng mở rộng trong tương lai.
  • Thực hiện công việc theo quy trình và kỹ năng chuyên môn tốt nhất từ đội ngũ chuyên nghiệp.
  • Cung cấp vật tư, thiết bị từ các hãng sản xuất có uy tín nhất và cam kết đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định